Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A darwinizmus legnagyobb veszélye

 Isten nélkül nincs igazi értelme és célja az életnek. Csak Ő tud adni valódi megelégedettséget. Már itt a földön egy biztonságos, boldog, reményteli életünk lehet! 

 

haeckel.jpg

 

DARWINIZMUS = a 19. század második felében született monumentális hipotézis-rendszer, amely szerint a fajok egymásból származnak, s ez alól az ember sem kivétel: az ember is az állatvilág tagja.

Akik szerettek volna hinni e feltevésben, az őslénytani leleteket ennek megfelelően értelmezték. Később sok ilyen leletről derült ki, hogy nincs igazán bizonyító ereje, sőt szándékos csalásokra is fény derült.

A darwinizmus valóságértéke legalább annyira bizonytalan, mint amennyire biztosnak látszik. Amikor kiderült, hogy néhány esetben a természetes szelekció feltételezése nem nyújt kielégítő magyarázatot a morfológiai (alakbeli) változásokra, mutációk feltételezésével igyekeztek „megmenteni” az evolúció elméletét.

 

Kibontakozott a szociális darwinizmus is, ami az iparosodó társadalmak problémáira „tudományos” válaszokat adott. Így a rátermettség mellett a másik kárára való ügyeskedés is teret nyerhetett, és kapott tudományos indoklást az addig talán még egészséges és államilag ellenőrzött versenyszellemben. Az egyházi iskolák államosításával nem volt többé világnézeti alternatíva, a földjétől elszakított, városi proletárrá lett tömegek a szekularizált ideológián nőttek fel. A megmaradt egyházi iskolákban pedig kötelező az állami ideológiát tanító könyvek használata.

 

a.-es-e..jpg

 

Sikerült megingatni a keresztény világkép egyik sarokkövét, a teremtő Atyaisten jóságába és mindenhatóságába vetett hitet, amelyet számos dogma támaszt alá. Ennek gyökeresen ellent mond a darwinizmusra épített szekularizált filozófia és természettudomány. Az evolúciós világnézet szerint, bárhova nézünk, az életet mindenütt vér és halál, nemiség és a másikon való uralkodni vágyás hatja át. Isten nem jóságos. És Isten nem is mindenható, mert az élet folyama nem az általa teremtett mederben folyik, hanem azt az életért állandó küzdelemben levő élőlények rátermettsége és helyzetkihasználása alakítja. Isten – ha van – tulajdonképpen tehetetlen.

 

Hogyan értse hát a keresztény az Evangélium szavait: „Az élet az emberek világossága”? 

Az Egyházra, és tágabb értelemben a Krisztusba vetett hitre nézve hallatlan következményei voltak és vannak tehát az evolucionista világnézetnek. A régi üldöztetést, ami legalább éreztette, hogy itt valóban életről és halálról van szó, felváltotta egy látszólag humánusabb, de valóságban sokkal rombolóbb politika: Minden, ami keresztény, az élettől távol áll, a valóságban nincs szerepe, de szép kulturális örökség, amit ápolni kell, de egy idő után, mint minden hagyomány, ez is eltűnik.

Küzdeni kell érte, hogy a teremtett világban – a természetben – az emberek ne csak a kutatás tárgyát lássák, az anyagot, hanem a teremtő Atya nagyszerű művét, a tökéleteset. Ezt a művet érdemes és kell tanulmányozni a keresztény filozófia szellemében, hogy eredményeinkkel az emberiség jobb sorsát és jövőjét szolgáljuk és kibontsuk abból az időből, amit az Atya adott nekünk Jézus eljöveteléig. Meg kell teremteni azokat a társaságokat, katedrákat és intézményeket, ahol a Teremtést ilyen szemlélettel tanulmányozzák. Alkalmazni, befogadni és a keresztény világszemléletből fakadó módon értelmezni mindazt a nagyszerű természettudományos eredményt, amit az emberiség elért. Csak így lesz jövője az emberiségnek, így lesz élete, így marad meg abban a bőségben, amit kapott a Teremtőjétől.

  A_valosag_egy_magasabb_nezopontbol

 

2011.09.12


Isten életpárti Úr! Jaj annak, aki önzésből, kényelem- vagy pénzszeretetből emberi magzatot öl! - Ha viszont Istennek terve van egy élettel, akkor azt még gyilkos kezek között is megmenti. Boldog, aki nem félelemből, hanem Isten szeretete és hűsége iránti bizalom alapján tervez családot és csak a...
 

 Az evolúció veszélyei


Kattints a lejátszó gombra, ami elindítja az eloadást.

Az evolúció veszélyei (MP4 Format)
Sponsor Download Mirror
Teremtes.com [ Letöltés ] (152 MB)