Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Darwinizmus - út a pokolba

Darwin szerint állatoktól származunk. Ezt tanítják az iskolákban, a gyerekek viselkedésére ez hatással van. A tudósok mind kreacionisták, hisznek egy Teremtőben. Az evolúció vallás, mese felnőtteknek. Nem segíti a tudományt, hanem gátolja. A társadalomra nagyon káros, az erkölcs ellen tanít: mi a jó, és mi a rossz? Isten törvényei határozzák meg. A Biblia szerint a tanítók súlyossabb ítélet alá esnek. 

Az ember születése óta saját akarata szerint él, nem Istennek engedelmeskedve. Ezt a Biblia bűnnek nevezi.

Bűneink elválasztanak Istentől, mert Ő szent, tiszta, tökéletes. Ebben az állapotban tetszhalottak vagyunk. Ezt követi a fizikai halál. "Miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet." 

Az jogos ítélet után a pokolba kerülünk. 

De, Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát (Jézust) adta (kereszthalálra),

                hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

 

Isten nem hagyott el minket, hanem egy csodálatos megváltási tervet készített. Jézus, a Fiú Isten emberi testben, egy szűz lány által megszületett. Bemutatta nekünk az Isten szeretetét és hatalmát: sok beteget meggyógyított. Semmi bűnt nem követett el, mindíg Isten akaratát cselekedte. Mégis elítélték és kereszten kivégezték, meghalt.

 

 „A mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”

 

De harmadnap testben feltámadt, ezzel igazolta Isten Őt. A kereszten magára vette az összes ember bűnét, helyetteünk Ő kapta a büntetést. Aki ezt hittel elfogadja, megkapja Jézus tiszta életét. Újjá születik a Szentlélek által, szívébe költözik Jézus és örök élete van. Ezután már örömmel teljesíti Isten akaratát. Fizikai halála után elkerüli az ítéletet. A benne élő Jézus miatt Isten igaznak tartja, és a mennybe kerül, nem a pokolba.

                       

.images.jpg

 

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem." ( Jel.3:20 )

 

Jézus figyelmeztet, ha nem halgatunk rá és nem megyünk hozzá, elkárhozunk:

 

„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” Máté 7:13-14.