Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Videók - Keresztény filmek

 Keresztyén játékfilmek, videók:

2012.09.08


Aki hisz Jézusban, az bízik is abban, amit mond. Aki bízik benne, az keresi az Ő akaratát, hogy engedhessen is annak. S aki annak enged, az a legjobb döntéseket hozza meg az életben... "Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket -...
 
2012.09.14


"Amikor Isten csodát tesz, ne kérdezd, hogyan, csak köszönd meg!" - hangzik el a filmben. Igen, az egy akarattal és Istent dicsőíteni akaró alázattal elmondott imádságok nyomán ma is csodák történnek. "Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!...
 
 
2012.09.08


Aki hisz Jézusban, az bízik is abban, amit mond. Aki bízik benne, az keresi az Ő akaratát, hogy engedhessen is annak. S aki annak enged, az a legjobb döntéseket hozza meg az életben... "Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket -...
 
 
2012.09.06


"A megbocsájtás a megnyílt szívből jön, és vagy feltételek nélkül jön, vagy nem jön egyáltalán" - hangzik el a szívszaggatóan tragikus és mégis felemelően szép, igaz történetből. Igen, szívből megbocsátani csak az tud, aki megismerte Isten feltétel nélküli...
 
 
2012.09.05


"Az életem megváltozott abban a pillanatban, amikor abbahagytam zaklatni Istent, hogy miért halt meg a családom..." - mondja ki a film főszereplője, aki öngyilkosság helyett új életre talál egy izgalmas per során. "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is...
 
 
2012.09.04


Paul Washer igehirdető méltán figyelmeztet arra, hogy az imaháttér dönti el az élet nagy kérdéseit egyéni sorsunkban csakúgy, mint nemzeti vagy akár globális méretekben. "Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit...
 
 
2012.09.02


Az Egyesült Államokban élő Jim Hohnberger életében - aki a világ legelfoglaltabb, legmakacsabb emberének nevezi magát - mégis valóra vált a látszólag lehetetlen. Tapasztalatból beszéli el, hogy hogyan jutott el a pusztán elméleti vallásosságtól a naponkénti szeretetközösségre ...
 
 
2012.08.31


A film kulcsmondata: "Mi már megtértünk, ők még nem." Az élő Istent nem ismerő szívből gyűlölet és bosszú fakad a bűneset óta. Ez a megtörtént "indián-sztori" viszont megrázó példája annak, hogy aki az Úr Jézus szeretetétől áthatva kész...
 
 
2012.07.25


Dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester őszinte és felrázó üzenettel fordul új könyvében a nemzethez: Mi lesz velünk a Jézus Krisztusban vetett személyes hit, a hozzá való megtérés nélkül?! "Jézus felemelve a hangját ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz,...
 
 
 
2012.06.28


A történet a Titanic katasztrófája kapcsán John Harper lelkészről szól, aki hitével, odaszánásával és önfeláldozásával sokakat mentett meg, mivel egyetlen, igazi szívügye volt: a megmentő evangélium továbbadása! "Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az...
 
 
 
2012.03.12


Úgy fogadjuk ezt a filmet, mint egy őrült álmot, amiben viszont nagyon sok valóságos vonás lepleződik le a Sátán karakteréről, sőt, a mi emberi felelősségünk is világossá válik... "Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert...
 
 
2012.02.27


Gyűlölet és megbocsátás, előítélet, harag és keserűség szembesül a Szeretettel, s a kemény rendőrszív engedni kezd... (A kegyelem kártyája című film szinkronizált változata - lásd: 2011.09.29.) "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által..." (Efézus 2,8)
 
 
2012.02.05


Szappanoperákba illő happy end helyett nagyon sok tanulságot hordozó végkifejletet mutat be a film. Reálisan ábrázolja a mai fiatalok - hívők, hitetlenek és meghasonlottak problémáit, illetve az előttük álló kihívásokat, de egyben életük értelmének megtalálására is...
 
 
2012.02.01


Mert úgy érzed? Mert azt gondolod? Bizony, ezek nem meggyőző válaszok! Ha azt kérdeznék, hogy mióta vagy Isten gyermeke, akkor mondhatnád: azóta, amióta ezt az Igéjében személyesen kijelentette számomra! (pl. Ézs. 43,1) De honnan tudod, hogy hiszel? - Onnan, ahogyan a bűnödhöz viszonyulsz! "Önmagatokat...
 
 
 
2011.12.08


Sokan nem veszik komolyan, mások pedig túlzásnak tartják. Pedig biztosra vehetjük, hogy Jézus Krisztus komolyan gondolta: "Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga...
 
 
2011.12.06


Aki az Evangélium, a valódi Örömhír lényegét szeretné megérteni, sőt az életében alkalmazni, hallgassa végig ezt az előadást! "Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket,...
 
 
2011.12.02


Áldott Ünnepeket kívánunk minden kedves látogatónknak e szívbemarkolóan szép videóval, amelyen az alábbi, világszerte ismert keresztyén dal hallható: 1. Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, ki tévelygőn, vakon bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált! 2. Félelmektől...
 
 
2011.11.15


Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok...
 
 
2011.11.07


Ha kétségeid vannak a megtérésed felől, nézd meg ezt a videót! Egy fiatalasszony hét évi vallásosság után éli át: újonnan születtem! "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki...
 
 
2011.10.16


Bizony igaz: az UFO jelenségek mögött rendszeresen nyilvánvalóvá válik, hogy a démonvilággal való kapcsolatfelvétel áll. Ez a film is figyelmeztetni akar: "Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el." (1. Péter 5,8)
 
 
2011.10.03


A szeretet, különösen az Istentől tanult szeretet - mindent felülír! Lehet, hogy szeretnénk követni Őt, elkülönülve a világtól, a magunk tisztaságára vigyázva, de szeretet nélkül csak merev szabályokat képes gyártani a szívünk. A főszereplő életének titka azonban előhozza a...
 
 
2011.10.01


Szerelem, házasság, kísértés és újrakezdés a téma, ami egyébként a "Nem hamar szakad el" című film (lásd: 2010.11.05.) szinkronizált változata. "Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet...
 
 
2011.09.29


Egy rendőr kegyetlen keserűséggel a szívében, s egy másik a kegyelem igéivel a szájában... Megrendítő történet az életről és a halálról, a családról és a megbocsátásról."Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk...
 
 
2011.09.09


Bárcsak ne túl későn döbbennél rá: mi lett volna, ha hallgatsz Isten hívására és az Ő terve valósult volna meg az életedben! Ez a film szívbemarkoló módon mutatja be, mennyire képesek vagyunk a valódit a látszatért elhagyni, - ugyanakkor Isten kereső szeretete is árad e megfilmesített...
 
 
2011.09.05


(Vö.: Máté 19,3-12) Első szerelem, házasság, válás, újra találkozás... Fontos és nehéz kérdéseket jár körül a film, de végül jó meglátni, hogyan győz a főszereplő a saját szíve felett, hogy újabb törés helyett mások örökkévaló...
 
 
2011.09.04


Hagyományos egyházi missziónkban idegennek tűnhet, hogy valaki kiáll az utcára, s belekiabálja a járókelők szívébe a 40. Zsoltár szavait, de a megújulás, amit átélt, bármelyikünk osztályrésze lehet! Ma is igaz: ha valaki az Úr Jézus irgalmával s az ő igéjével...
 
 
2011.08.17


Létezik valódi változás egy ember életében? Igen!! "Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem...
 
 
2011.08.16


Sajnos a videó felirata több hibát is tartalmaz, de így is nagyon tanulságos és elgondolkodtató ez a bizonyságtétel! "Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az...
 
 
2011.07.29


"Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” (Lukács 6,46) „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Márk 6,14-15) "És amikor megálltok imádkozni,...
 
 
2011.07.08


Éjszakai vihar, elhagyatott vidék és egy lerobbant buszból készült büfé. Az ide kényszeredetten betérők pedig azzal szembesülnek, hogy a büfés mindent tud róluk, és egészen megdöbbentő válaszai vannak olyan kérdésekre, amelyeket maguknak is alig mertek feltenni... "Uram, te megvizsgálsz,...
 
 
2011.06.24


A súlyos családi krízist hittel megharcoló kamaszlány és keresztyén környezete szép példát mutat a Szeretet-himnusz üzenetének megélésére: "A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el...
 
 
2011.06.08


Ruth, a csínytevéseiről híres kislány, ha kell, elszökik otthonról. A vadon izgalmas világa viszont megtanítja arra, hogy tetteinkért felelősek vagyunk, s bűneink következményeivel szemben egyetlen mentségünk az, amit a Jó Pásztor tett meg értünk... "Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az...
 
 
2011.06.07


A Szelíd szerelem sorozat ötödik epizódja. A legkülönbözőbb élethelyzetekben ad vigasztalást és erőt Isten Igéje, hogy soha el ne veszítsük a Krisztus-hívő emberek élő reménységét: "Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az...
 
 
2011.06.06


A Szelíd szerelemmel kezdődő sorozat negyedik része ez a film. Szép példája annak, hogy Teremtőnk hogyan képzelte el a férfi és a nő kapcsolatát, milyen örök értékeket rejtett el a családban, mint az emberi együttélés legfontosabb ős-sejtjében."Derék asszonyt kicsoda találhat?...
 
 
2011.06.05


A Szelíd szerelem című filmmel kezdődött sorozat folytatódik. A felülről kapott szerelem és ragaszkodás szép példáját mutatja be a film. "Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír....
 
 
2011.06.04


A Szelíd szerelem című film története folytatódik: hogyan lehet a bűntudattól és az apai el nem fogadástól megszabadulva újat kezdeni? - Milyen ajándék, ahogy Mennyei Atyánk gondolkozik rólunk: bár tudom hol vagy és tudom, mit cselekedtél, mégsem számonkérően, hanem ölelő karral...
 
 
2011.06.03


Sok ilyen filmet kellene megnéznie a ma emberének - fiatalnak és idősebbnek egyaránt, hogy valódi, felemelő érzések és értékek járják át a gondolatvilágunkat! Emellett az élő Istenbe vetett bizalom, az imameghallgatás és a próbatételek reményteljes átélése is...
 
 
2011.06.02


Te hogyan fogsz részt venni az aratásban? "Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató." (János 4,35-36) „Az...
 
 
2011.05.14


Nem igazán a tengeri szörfözés egy mai magyar fiatal legnagyobb problémája, de a csüggedés, a kisebbrendűségi érzés legyőzése annál inkább! Ez a súlyos veszteséget átélő lány megkapó bizonysága annak, hogy Isten terveihez még a bajban is nagyszerű dolog ragaszkodni. Ő tudta,...
 
 
2011.04.16


Nyuszi? Sonka? Tojás? - Nem, valami egészen más! "Jézus ezt mondta neki: „Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is,...
 
 
2011.04.15


Ehhez valóban nincs mit hozzátenni! Urunk humora, kedvessége, az embert végtelen szeretettel megalkotó bölcsessége mind árad ebből a videóból! "Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották:...
 
 
2011.04.08


Egy céltalan élet egyszercsak felébred: Isten eszközének ajánlja fel önmagát, s egyszerű, gyermeki hite gyümölcsöt terem. Mindehhez persze nem kell új gyülekezetet alapítani, Isten a meglévőkön belül is átformál életeket! Ha nincs is szabad akaratunk az üdvösségre nézve (vö....
 
 
2011.03.26


Mit kezdjen az életével az a fiatal, aki nyaktól lefelé egyszer csak lebénul? Van értelme folytatni? Küzdeni egy teljesen bizonytalan életformáért? - Joni megharcolta mindezt, s amikor 1989-ben Magyarországon járt, sok tízezer ember hallotta örömteli bizonyságtételét a Népstadionban. Jézus Krisztusba vetett hite...
 
 
2011.03.19


Ha valaki még soha nem volt börtönben és nyílván nem is szeretne oda jutni, mert saját megítélése szerint nem oda való, de mégis (!) szeretne újat kezdeni az életével, az nézze meg ezt a videót! A Váci Börtönmisszió szolgálata által élő hitre jutott elítéltek...
 
 
2011.02.05


A bűn verméből önerőből ki nem szabadulhatunk! Ha egy kicsit ismerjük a világvallások tanait, ráismerünk a különböző jószándékú tanácsok forrásaira. De segíteni csak egyvalaki tud! "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis...
 
 
2011.02.05


Vigyázat! Csak az nézze meg ezt a videót, aki hisz az Úr Jézus Krisztus mindenek fölötti hatalmában!! „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Máté 28,18) "Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van."...
 
 
2011.01.24


Az itt látható csodák nem igazolják egyetlen mai állam kegyetlenségét vagy igazságtalanságát sem. Mindnyájunknak a Jézus Messiás (=Krisztus) áldozatába vetett hitre van szükségünk, hogy bűnbocsánatot kaphassunk, illetve örök életünk legyen. (János 14,6) De van egy nép, amelynek...
 
 
2010.12.22


Akik ott voltunk iszapot lapátolni tudjuk, hogy mennyire nem az! Steinbach püspök úr is személyes tapasztalat alapján mondja: "...nyitott szemmel járva, nyitott szemmel élve észrevenni azokat is, akik betegek, akik kudarcot szenvedtek. Ez nem mese. Valóság a nyomorúság is, de valóság a feladat is, amit Isten ránk bízott:...
 
 
2010.12.11


Egy gyermek halálos betegségével szembenézni majdnem lehetetlen. Hit által mégis lehetségessé válik... "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." (Zsoltár 50,15) S aki gyermeki bizalommal fordul Hozzá, annak sorsa mások...
 
 
2010.12.10


Tegyünk érte, hogy a környezetünk újra felfedezze a Karácsony lényegét! Ne legyen sehol olyan születésnap, ahol minden és mindenki jelen van, csak az ünnepeltet felejtik el meghívni... "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének...
 
 
2010.12.04


A klasszikussá vált ifjúsági regényből készült film a megbocsátás terhét, s egyben a halálon is túlmutató győzelmes örömét tárja elénk. "Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta...
 
 
2010.12.01


Jó lenne végre rádöbbenni: az igazság (a valóság) nem a neveltetésünktől, nem az érzéseinktől és nem is a filozófiai látásunktól függ. Életünkről egy nagyon is konkrét személy előtt kell majd számot adnunk! (és az nem Buddha, Mohamed vagy mások... 2.Kor.5,10) „Ha...
 
 
2010.11.30


Ateista embertársaink jogosan kritizálnak minket, ha saját keresztyén meggyőződésünket csak immel-ámmal képviseljük! Ha tudjuk, ki az Igazság (János 14,6), akkor erről mindenkinek beszélnünk kell! "Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei...
 
 
2010.11.22


A film egy lelkészt is súlyosan megrázó tragédiával indul. Végül azonban nagyszerű példát mutat arra, mit jelent meg is cselekedni azt, amire Jézus az Ige által indítja az övéit. "Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az...
 
 
2010.11.12


Egy férfi, aki gyilkosságért ült 15 évet, az Úr szolgálatába áll. A kábítószer árusok kemény világában játszódik a film. A főszereplő (Ving Rhames) megváltozott a hosszú börtönévek alatt: Megszabadult a gyűlölet és a bűn terhétől, megtalálta...
 
 
2010.11.05


Vegyük észre: kapcsoltaink állandó bombázás alatt állnak! Ki segít, hogy a nőből feleség legyen, hogy a férfi valóban férfiként viselkedjen, hogy az egyedülálló is nemet tudjon mondani, ha kell...? Csak az a titokzatos Harmadik, ő képes rá! "Jobban boldogul kettő, mint egy:...
 
 
2010.10.31


A fiatal szerzetes elkezdi olvasni az Újszövetséget, s megfordul benne a világ: Kegyelmes az Isten, s cselekedeteim ellenére is szeret?! Jézus Krisztusnál készen van bűneim teljes bocsánata s az örök élet, amelyért Ő fizetett? - Akkor én bármi áron Őt hirdetem, s csak Hozzá ragaszkodom! „Aki tehát...
 
 
2010.10.14


Két percben a lényeg! - "Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” Erre a börtönőr világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy...
 
 
2010.10.13


Vérlázító, de ilyenek vagyunk! Elpuhult keresztyénként "aktívan" várjuk, hogy lelki ébredés legyen hazánkban. Azokon a földrészeken, ahol viszont sorozatos hitre jutásokról hallunk, valószínűleg komolyan veszik az Igét: "Legyőzték őt (a gonoszt) a Bárány...
 
 
2010.10.03


"Egy férfi, akinek Isten hátat fordított" - hangzik el a rövidfilmben. Az üzenete viszont ez: Senkinek nem fordított hátat, aki segítségül hívja! Az ember él megtérés nélkül háttal Neki, s ezért éli meg a veszteségeit vagy a fogyatékosságát tragédiaként. Érdemes...
 
 
2010.10.02


Ahol Isten munkálkodik, ott minden lehetséges: egy pénzéhes gyermekkereskedőben apai érzések ébrednek... "Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Efézus 4,32)
 
 
2010.09.12


Dr. Sípos Ete Álmos lelkipásztor vallomása hitbeli megújulásáról, szolgálatairól, 11 gyermekes családjáról. "Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a...
 
 
2010.09.11


"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (Róma 8,32) "Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott...