Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Videók: Hit és tudomány

Hit és tudomány (50 video)
 
2012.11.12


(73p) Az előadó stílusa talán megütközést kelt egyesekben, de amit mond, az megszívlelendő! Ha a férfi és a nő különbségeiben nem irritáló dolgokat, hanem Isten hatalmas terveit fedezzük fel, az a párválasztásunkra és a házasságunk megújulására is döntő...
 
 
2012.11.12


(35p) Humoros és mégis nagyon komoly formában kulcsfogalmak kerülnek új megvilágításba az előadás során. S mindez azért, mert Isten ereje által a menthetetlen is menthető! „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt...
 
 
2012.11.11


(110p) Dr. Kent Hovind hipotézise az özönvíz kialakulásáról egyelőre feltevés marad, de még így is szimpatikusabb, s főleg biblikusabb, mint az evolúciós elképzelések. A bekövetkezett kataklizma azonban igen sok, jól vizsgálható nyomot, illetve következményt hagyott hátra, amelyek Isten bűn...
 
 
2012.10.15


A dokumentumfilm izgalmas tudományos eredményeket tár fel a Jézus feltámadása és mennybemenetele közötti időszakról. Nem említi viszont, hogy az Újszövetség a Szentlélek-Istent nevezi meg saját ihletőjének (2.Pét.1,19-21 2.Tim.3,16), s valamennyi írásának központi üzenete az ember...
 
 
2012.09.03


Egy megdöbbentő felfedezést tesz közzé ez a rövidfilm az un. Laminin-ről, szerveztetünk legfontosabb sejt-adhéziós molekulájáról. "... minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn..." (Kolossé 1,16-17)
 
 
2012.09.02


Világosan rámutat a videó arra, hogy a bűnét rejtegető és a felelősségét vállalni nem akaró ember hogyan ragaszkodik - a józan eszét is megtagadva - a bizonyíthatatlan evolúciós elmélethez. A valódi, felülről való bölcsességről viszont ezt vallja Salamon király: "Szeretem...
 
 
2012.01.23


E dokumentumfilm is jól bizonyítja: ha egy-egy tudós elfogulatlanul, előítéletek nélkül közeledik a bibliai leírásokhoz, illetve a tudomány által feltárható és megismerhető valósághoz, akkor újabb és újabb csodálatos egyezésekre talál! Mégsem csoda ez...
 
 
2012.01.17


E világi videó legyen ima-felhívás minden hívő ember felé! Nem kívánunk összeesküvés elméleteket támogatni, de jeleznünk kell: a világ szörnyűségei mögött sokkal nagyobb részben áll közvetlenül az istentelenségében szörnyűvé lett ember, mint az egyesek...
 
 
2012.01.08


Bibliai alapú hitünket használjuk, ne a hiszékenységünket! Dr. Erdélyi Judit előadása rámutat: nagyon sokan visszaélnek az ember bizalmával, akik a gyógyászatnak nem tudományos, hanem nagyon is ingoványos talaján állnak. Ha valóban jót akarunk magunknak, tegyük bátran az un....
 
 
2011.12.19


Ez a világi videó nyomatékosan felhívja a figyelmet: az utóbbi évtizedekben egy totális agymosás áldozataivá lettünk! - Valljuk viszont, hogy az "igazság beszéde" (Kolossé 1,5 János 17,17) képes megszabadítani minket a ránk zúduló hazugságoktól. "A Krisztus beszéde...
 
 
2011.12.17


A cím viccesnek tűnik - a téma nem az. Ha a filmben megszólaló tudósoknak igazuk van - márpedig elég meggyőzőek az érveik -, akkor újabb bizonyítékát láthatjuk, hogyan vezet félre bennünket egy háttérbe húzódó hatalmi elit. Nekik semmi sem drága ahhoz, hogy egy világkormány...
 
 
2011.10.12


"Pokolian összeverték ezt az embert!" - mondja egy tudós, aki a torinói lepel vérnyomait elemezte. Bár nem e lepeltől leszünk hívő emberek, de az mégis elgondolkodtató, hogy a rajta látható kép pontosan egy olyan embert mutat be, mint amilyet az evangéliumok nagypénteki beszámolói Jézus Krisztusról...
 
 
2011.03.02


A videó egyik nagy tanulsága így szól: a tudós is ember! Minden erényével és gyengeségével együtt. Ebből következik, hogy ha azzal az előfeltevéssel (előítélettel) él és dolgozik, hogy Isten nincs és teremtés sincs, akkor ez meg fogja határozni a tudományosnak tartott...
 
 
2011.03.01


Az un. New Age (új kor) sokszor észrevétlenül hatja át a gondolatainkat. Nálunk talán még jobban hatnak a KGB által tudatosan végiggondolt világméretű akcióterv elemei, pl.: "Mindent meg kell tenni, hogy az emberekben ellenszenv ébredjen az egyházakkal szemben!" De bárhogy történik is Jézus Krisztus...
 
 
2011.02.28


Félre ne értsük: a nem keresztyén vallások tagjait csak szeretettel említhetjük, ez Jézus Krisztus szeret-parancsának egyértelmű üzenete! (Máté 22,37-39) De azt is világossá tette az ő, feltámadás által hitelesített élete, hogy az élő Istenhez csak egyetlen út vezet! (János...
 
 
2011.02.27


"A pogány invázió" című videósorozat a 90-es évek közepén készült, de ma is abszolút időszerű. Legfeljebb más és még több illusztrációt tudnánk felhozni arra, hogy az un. okkult (démoni) világ milyen mértékben szövi át az életünket. Valljuk, hogy van...
 
 
2011.02.24


Bár nem állatfaj vagyunk és nem is 4 milliárd éve létezik a világunk a Teremtő ránk hagyott információi szerint, - abban mégis egyetértünk az Isten ismeret és hit nélkül megfogalmazott vélemények közül: különleges az ember több szempontból is. Különleges az értelme, az...
 
 
2010.12.04


Mindkét videó körüljárja e különös történelmi jelenségek lehetséges magyarázatait, s rámutat a bibliai kijelentés különleges forrásértékére. E forrás pedig a Jézus Krisztusba vetett személyes hitig vezeti el az őszintén kereső embert. „Már nem a te...
 
 
2010.10.29


A dokumentumfilm feltárja: az evangéliumok szemtanuk bizonyságtételeire épülnek! Persze aki nem akar szembesülni Jézus életének és üzenetének hitelességével, az szkeptikus marad. (Ki tudja, milyen életváltozást hozna a szembesülés? Lehet, hogy megtérés lenne belőle?...) "Mert nem...
 
 
2010.05.31


"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." (Zsoltár 19,2) Egy természettudós, egy csillagász vagy egy űrhajós, ha elfogulatlanul vizsgálja a világmindenséget, óhatatlanul eljut a döbbenetes felismerésre: Ha ennyi terv, ilyen pontos számítások, ennyi...
 
 
2010.04.11


A hinduizmus és a távol-keleti misztika döbbenetes valóságát tárja elénk e dokumentumfilm! "De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem...
 
 
2010.04.11


James Irwin űrhajóst nem csak megéritette, hanem át is formálta, amikor a teremtettség kibeszélhetetlen csodái a szeme elé tárultak... "Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van...
 
 
2010.04.06


Húsvét alkalmából Kondor Katalin riportot készített Takaró Károly református lelkipásztorral. Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől...
 
 
2010.01.25


Az Isten Izráellel kötött szövetségének szimbóluma ez a bizonyos figyláda. A tudományos igényű dokumentumfilmben ennek különös sorsa tárul elénk."Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak....
 
 
2010.01.24


Valóban létezett ez a hatalmas harcos, s valóban lezajlott ez a küzdelem?A régészet és a történettudomány nagyon sok adalékkal és felfedezéssel segít minket a bibliai történetek jobb megértésében. "Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával...
 
 
2010.01.20


Hihetetlen, mennyi terv, elgondolás, illetve precízen "legyártott" alkatrész jellemzi az ember testi felépítését! A józan értelem csak így kiálthat fel: Lehetetlen, hogy mindezt ne egy bölcs Tervező alkossa meg! "Micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?...
 
 
2010.01.16


Valóban szárazlábbal átkelt egy nép a tengeren? Ahogy a tudomány fejlődik és új felfedezéseket tesz, egyre inkább az lesz a csoda, ha valaki nem akar hinni a bibliai elbeszélések megbízhatóságában... "Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk...
 
 
2009.12.07


Könyvek és filmek nagyon mély nyomot hagynak gyermekeink életében. Milyen hatásnak akarjuk kitenni őket? Démoni eredetű varázslásnak, fehér mágiának? (vö.: 2.Korinthus 11,14-15 és 1.Péter 5,8) Vagy: "Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami...
 
 
2009.11.26


Kicsit talán szokatlan a stílus, de igen elgondolkodtató az előadás. Használd az értelmed! Merj logikus következtéseket levonni a világ megfigyelhető jelenségeiből! Ne higgy a félrevezetésnek! (vö. lejjebb: A Föld fiatal kora; Hogyan keletkezett a világ?) "Ami ugyanis nem látható belőle: az ő...
 
 
2009.11.26


Milyenek voltak az ősemberek? Vajon hogyan keltek át az izrealiták a Vörös tengeren? Mennyire megbízható a rádiókarbonos kormeghatározás? Vannak-e ellentmondások a Bibliában? Érdekes kérdésekre érdekes, és sokszor elhallgatott válaszok hangzanak el az előadás során."A teljes Írás...
 
 
2009.11.26


Folytatódik a világ jelenségeinek, a vallások kialakulásának és sok más érdekes kérdés körüljárásának az a módja, amely feltételezi, hogy Isten nem csupán megteremtette ezt a világot, hanem arról igen fontos kijelentéseket bízott prófétáira és apostolaira....
 
 
2009.11.25


Milyen volt a Föld az özönvíz előtt? Hogyan éltek az akkori emberek, esetleg akár 900 évig is? Milyenek voltak a dinoszauruszok életkörülményei? Ilyen és hasonló kérdéseket jár körbe az előadás. "Mert benne (Jézusban) teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a...
 
 
2009.11.25


Jézus reális történeti esményként beszélt az özönvízről: "Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a...
 
 
2009.11.25


"Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át." (1. Péter 3,20)
 
 
2009.11.25


"Lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2. Timótheus 4,3-4)
 
 
2009.11.11


A homoszexuálisok a mi testvéreink! Ugyanannak az Atyának a teremtményei, mint bármelyikünk. S éppen ennek az élő Teremtőnek az üzenete alapján (3. Mózes 20,13 Róma 1,25-28) bátorítjuk őket: szólítsák meg hatalmas Szabadítójukat, Jézus Krisztust, aki az ő bűneikért is meghalt,...
 
 
2009.08.30


A modern genetikai kutatás feltárta: a ma élő valamennyi férfi egyetlen őstől származik! - Mintha erről már olvastunk volna valahol... (1. Mózes 1,1-28) A tudós állítja: Ádámtól kezdve döntő, ugrásszerű változás állt be az emberi faj történetében. (a művészet, a...
 
 
2009.08.23


A régészet sorra szállítja a bizonyítékokat a bibliai üzenet hitelessége mellett. Az viszont rajtunk múlik, hogy kezünkbe vesszük-e, s legalább egy parányi bizalommal forgatni kezdjük-e ezt a különös könyvet... (vö.: 1. Mózes 18,16-19,28) "Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a...
 
 
2009.08.20


A bolygók és csillagok világa egy "emberre hangolt csodát" tárnak elénk. Vajon ez a rend, ez az egymásra épülő rendszerek sokasága lehet a vak véletlen műve? Nem sokkal inkább egy intelligens tervező alkotása? (1.Mózes 1,1-28)
 
 
2009.08.19


A dokumentumfilm a regény állításait szembesíti a valósággal. Kiderül: Rendkívül veszélyes és félrevezető, amikor egy író szabad fantáziája "történelmet akar írni"... "Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját...
 
 
2009.08.19


A Föld, az élet szentélye „A természet az egyedüli, melyet a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.” (Mikszáth Kálmán) "Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az...
 
 
2009.08.18


Ha valaki a józan értelmét használva szeretné kutatni az eredetünket, s nem vesz mindent készpénznek, amit az evolúció-hívők tanítottak nekünk, nézze meg ezt a filmet... (vö.: Róma 1,19-20) Az un. "intelligens tervezettség" megfogalmazói nem Isten-hívő tudósok. Amit viszont a kutatásaik...
 
 
2009.08.18


A világegyetem eredete
 
 
2009.08.18


Az élet eredete
 
 
2009.08.18


A fajok eredete
 
 
2009.08.18


Az ember eredete
 
 
2009.08.18


A kövületek eredete
 
 
2009.08.18


Megdöbbentő tudományos érvek szólnak Földünk fiatal kora mellett! Így azonban az evolúció nem képes magyarázatot adni sem a fajok, sem az ember eredetére. Más viszont igen... (2. Mózes 20,8-11) (Egyébként igen különös, hogy az itt látható eredményekről milyen mélyen hallgat a hivatalos...
 
 
2009.08.17


Az abortusz megrendítő valósága... Ezt a dokumentumfilmet minden lánynak, fiúnak és fiatal házasnak látnia kell! "Ne ölj!" Vö.: 2. Mózes 20,2-17
 
 
2009.08.16


Különös belső matematikai rend figyelhető meg a Biblia eredeti szövegeiben. Ha mást nem is, de azt biztosan jelzi: ennek az 1500 év alatt keletkezett, 66 könyvből álló gyüjteménynek ihletője és szerkesztője emberfeletti képességekkel rendelkezik... Ez a különleges könyv egy ma is aktuális üzenet:...